andreu sotorra





RETALLS DE PREMSA




[Text íntegre de l'entrevista publicada a la Revista Cultura del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Feta per Joaquim Soler i Ferret. Setembre 1993]






  • Tornar a Retalls de premsa
  • Tornar a Comentaris seva obra
  • Tornar a Home Page