Nom
Nom
[Guies elaborades per Lena Paüls]

ÍNDEX

A partir de 8 anys
 • Bessons, gatons i polissons
 • Contes Cavall Fort
 • Els inventors d'escalfaorelles
 • Llàgrimes de rovell
 • Matar l'aranya... i molt més!


  A partir de 10 anys
 • Alabatxitxau!
 • El violinista de secà
 • La primera foto
 • Nyatiti: la filla del clan


  A partir de 12 anys
 • Geganter i contrabandista
 • Kor de Parallamps
 • La medalla


  A partir de 14 anys
 • Allò que Atlanta s'endugué
 • El club dels Caps Rapats
 • El coronel de cala Gestell
 • Els silencis de la Boca de la Mina
 • La filla del ral·li
 • L'assassí viu a Bellvitge
 • Lez dentz del Quel


  A partir de 16 anys
 • El tren de la llet
 • Griot i Alda
 • ¿On és Berna, Ilse?


  A partir de 18 anys
 • Carezza en W
 • Castell de Nines
 • El màrqueting de la Berlinesa
 • Llavor d'estiraboli
 • No s'hi invita particularment
 • Pell de llangardaix
 • Polaroid
 • Servei de protocol


  Entrevistes amb l'autor
 • Alumnes d'ESO
 • Entrevista de ficció sobre «Els silencis de la Boca de la Mina»
 • Mitjans de comunicació
 • Comentaris sobre la seva obra


  Itineraris de Lectura
 • Itinerari amb bibliografia, comentaris i treball de recerca elaborat pel Servei d'Immersió i Ús de la Llengua del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya

 • Treball de camp a partir de la novel.la Els silencis de la Boca de la Mina fet pel professorat, pares i mares i alumnes de 3r d'ESO de l'IES Mar de la Frau, de Cambrils (Baix Camp), dins el programa «Prestatgeria Digital», en xarxa a través del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya

 • Relació de poblacions, escoles, instituts i biblioteques on l'autor ha estat convidat per participar en col·loquis amb lectors i lectores dels seus llibres
  Fòrum Universal Cultures 2004

 • Llibres de l'autor sobre la pau, el medi ambient i la diversitat cultural

  Mosaic de publicacions

  Silencis Boca Mina La filla del ral.li capsrapats carezza Medalla
  Bellvitge Violinista Kor de Parallamps Nyatiti Bessons
  Berna Atlanta coronel Primera foto Castellnines
  serveiprotocol llagrimesrovell alabatxitxau dentzquel gegancontra
  pelldellangardaix trenllet serveiprotocol carboni matarlaranyaimoltmes
  marquetingberlinesa invitaparticularment llavorestiraboli polaroid griotialda • Biografia
  ----------
  Publicacions
  ---------
  Guies de lectura
  ---------
  Comentaris
  ---------
  Premis
  ---------
  Traduccions
  ---------
  Teatre
  ---------
  Guions
  ---------
  Informacions
  ---------
  Other Languages
  ---------
  Email
  ---------
  Tornar a portada