andreu sotorra





GRIOT I ALDA

[fragment]



Griot






| Índex fragments | Home Page | Tornar a Publicacions | Dalt |