andreu sotorra

Aclariments als lectors| Índex de capítols | Presentació |


  Davant de les preguntes per correu electrònic que està rebent el projecte d'aquesta novel·la
  «on line», l'autor fa els següents aclariments de caràcter general a tots els navegants • Recomanacions per a la descàrrega de la novel·la
  Si es vol descarregar la novel·la en format PDF, per llegir a la pantalla de l'ordinador o a la del lector digital (e-reader), només cal clicar sobre la icona pdficona

 • Recomanacions per a la còpia o la impressió
  Si es volen copiar els diversos capítols en el disc dur, només cal fer un «Save as» o un «Guardar com». En un segon, es fa la còpia i es crea automàticament un document a l'escriptori, que es pot reproduir llençant-lo sobre el navegador. Si es volen imprimir els fragments, també es pot fer directament connectat, però és més pràctic i ràpid fer-ho a partir d'un document de text normal, prèviament autoeditat, si es vol, amb el cos de lletra que es prefereixi. En tots els casos, a pesar del disseny de les pàgines de la novel.la, no és imprescindible imprimir en color.

 • ¿Quina va ser la gènesi del projecte?
  La primera idea va arrencar després de l'edició «on line» i en temps real d'escriptura de la novel.la breu «Carezza en W». Des d'aleshores (24-31 desembre 1999) fins a l'estiu del 2000, es van posar a punt els aspectes de caràcter tècnic, amb diferents proves, per facilitar una lectura còmoda, sobretot als lectors més joves, i àgil de moviment entre cadascun dels capítols, amb possibilitat interactiva d'avançar i retornar des de qualsevol lloc.

 • ¿Quina metodologia va utilitzar l'autor?
  Treballar en un període determinat de dies, a un màxim d'hores, és un mètode habitual que l'autor ha utilitzat sempre en altres escriptures de novel.les breus o recull de contes. En aquest cas, el procés d'escriptura parteix d'una primera versió del 1996, una reestructuració de l'estiu del 2000, i una revisió final del desembre del 2000. Un cop revisada la novel.la s'ha preparat l'edició, capítol a capítol, per entrar en xarxa en bloc tal com ara s'hi pot llegir.

 • ¿El procés preveu interactivitat entre navegants?
  No és aquesta la intenció del projecte. Però la recepció de nombrosos e-mails, que l'autor agraeix, l'obliga també a respondre a vegades col.lectivament agrupant les preguntes de caràcter més similar.

 • Sinopsi i guia de lectura
  Existeix una sinopsi de l'argument de la novel·la així com una guia de lectura amb propostes per a grups de treball de Llengua i Literatura. Aquest material es troba accessible també a Internet i és de lliure utilització.

 • Fòrums amb l'autor sobre «Llàgrimes de rovell»
  Es poden sol.licitar pels canals habituals sempre que ho facin els centres educatius o culturals a través dels seus responsables i es tingui previsió a l'avançada de calendari, com a mínim, d'un parell de mesos, des de la demanda a la lectura de la novel.la.

  .| Tornar a presentació |