andreu sotorra

GUIES DE LECTURAKor de Parallamps


canmasdeu

canmasdeu

canmasdeu

[Imatges de les accions de defensa de Can Masdeu
protagonitzades pel grup d'okupes de l'edifici
durant 48 hores d'assetjament de la policia
els dos primers dies del mes de maig del 2002]
Tornar a Catàleg Llibre


Tornar a Índex Guies de Lectura