andreu sotorra
EL LLENGÜET


[El millor cul català]


A Hollywood, la revista Oxygen ha guardonat el que considera el millor cul. Segons els lectors, el millor cul hollywoodià és el de la senyora Jennnifer López. La López té 34 anys. Darrere seu han quedat com a culs finalistes els de Beyoncé, de 23 anys i el de Brad Pitt, del qual, potser per ser home, no se n'ha dit l'edat.
Fa enveja pensar que mentre, segons on, les preocupacions principals i públiques són les de votar sí o no a una constitució o votar en una estadística sobre quins escriptors han d'assistir a una fira del Llibre representant la seva literatura, en segons quin altre lloc, la principal dèria sigui escollir el millor cul.
No queda clar, tot sigui dit de passada, quins requisits exigeix la revista convocant perquè els votants donin la seva opinió. ¿Demanen, per atzar, que el jurat popular, els lectors de la revista, es fixin en l'amplària del pompis en qüestió? ¿En la seva sinuositat onejant? ¿En la seva arquitectura i originalitat? ¿En el cul que acaba marcant més segons quin sigui el tipus de pantaló o de faldilla? ¿O simplement en el cul que els caigui més simpàtic a primer cop d'ull?
És simptomàtic que, posats a votar sobre una de les parts de l'anatomia dels famosos, s'opti pel cul i no per una altra part més compromesa. És evident que, tenint en compte que el premi de la revista Oxygen és per a homes i dones plegats, cal escollir la part que no ofereixi dubtes de gènere. I s'ha d'admetre que el senyor cul compleix aquestes condicions a la perfecció.
Fa pensar que, en una societat carregada de conflictes: papers per als immigrants, falta d'habitatge, pobresa, fam i guerres incontrolades, encara quedi un forat per triar el millor cul. Catalunya no és Hollywood, però ningú no ha dit que no ho pugui arribar a ser, al pas que va. El dia que la societat catalana maduri i sigui capaç de triar el cul català que més li plagui i sense complexos haurem avançat molt.
És clar que, primmirats com som i poc generosos a distingir res que sigui del país, si no és alguna cosa pròpia o de l'amic de torn, podria ser que el premi del cul català s'hagués d'acabar deixant desert.

[25-04-2005]| Índex Llengüets | Bon cop de Mac! | En fila índia | Índex Publicacions | Home Page |